Nieuws- en gemeenteberichten

Kerkdienst zondag 11 oktober via YouTube en Kerkomroep

In de kerkdienst van zondag 11 oktober preekt Nico Hardebol over de kracht van Gods verhaal. Nico is gepromoveerd en werkzaam als geoloog. Hij is ook meelevend lid van ICF Delft. Eerder bereidde hij samen met ds. Hans-Jan Roosenbrand voor ICF een preek voor in een serie waarin Delftse christelijke wetenschappers aan het woord kwamen.

Aanvulling ouderlingen en diakenen - denk en werk jij mee?

Aan het eind van vorig seizoen was er een (flink) aantal ouderlingen en diakenen aan het eind van hun termijn gekomen. We hebben dus aanvulling en versterking nodig. En daarvoor hebben we jouw betrokkenheid nodig!

Bij de afzwaaiende ambtsdragers gaat om Arjan en Hans (diakenen) en Aarnout, Mattijs, Nico en Koos (ouderlingen). We zijn blij met alle tijd en liefde die ze ons als gemeente hebben gegeven! We zijn met van alles bezig in de gemeente, het zijn met corona ook best lastige tijden, dus aanvulling en versterking met nieuwe mannen en vrouwen is echt nodig.

Max. 30 bezoekers per kerkdienst

De overheid heeft afgelopen maandag opgeroepen de erediensten te matigen tot max. 30 bezoekers. Omdat we hieraan gehoor willen geven zal het uitnodigingsbeleid per zondag a.s. hier op aangepast worden. Vanwege de kleinere groep kerkbezoekers komt ook de crèche en Chrisclub tijdelijk te vervallen.

Werkwijze van de kerkenraad 2020-2021 vastgesteld

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we met 40DagenNext een aantal besluiten genomen over de organisatiestructuur binnen onze gemeente. De organisatie en werkwijze van de kerkenraad hebben we nu verder uitgewerkt. Dat is uiteraard nodig voor iedereen die een directe rol heeft in de kerkenraad, maar ook voor de gemeente als geheel en in het bijzonder met het oog op de talstelling voor vacatures die binnenkort start.

Start Jeugdkring - info voor jongeren, ouders en belangstellenden

Beste allen,

Binnenkort start de Jeugdkring. Dat zal zijn op zondagavond 11 oktober.

De Jeugdkring is de samenvoeging van wat voorheen catechisatie en jeugdverenging was. In bijgevoegd figuur wordt beknopt beschreven hoe een en ander wordt vormgegeven. Ieder in de leeftijd van circa 12-18 jaar wordt verwacht hieraan mee te doen, gelijk aan voorheen.

Online Pulse Event - Coronacrisis, een nieuwe impuls voor de kerk?

De coronacrisis heeft de kerken stilgezet. Hoe vormen we nog een gemeenschap nu de samenkomsten zijn weggevallen? Heb ik de kerk wel nodig om te geloven? Biedt de coronacrisis misschien nieuwe kansen?

Die vragen komen zondagavond 27 september aan bod tijdens de eerste digitale versie van Pulse Events. Met prikkelende stellingen, online discussies en filmpjes belooft het opnieuw een inspirerende avond te worden.

De link voor de livestream: www.tiny.cc/pulseeventsdelft

Abonneren op Voorpagina-feed