Nieuws- en gemeenteberichten

Stille week 2018

"Koning Jezus......een kruis als troon" is het hoofdthema van de vesperbijeenkomsten die we, gezamenlijk met de CGK, in de stille week voor Pasen hopen te houden. We komen samen om ons voor te bereiden op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. U en jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Elke samenkomst wordt gehouden in "Het Boek", Sandinoweg 151 en begint om 19.30 uur.

Help jij mee de AVG in te voeren?

Via de media (of langs andere weg) heb je er vast al van gehoord: vanaf 25 mei a.s. geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele EU. En ook voor kerken is de AVG van toepassing.

Uiteraard houden we ons als gemeente aan de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Als kerklid heb je recht op zorgvuldigheid. We nemen de AVG dus serieus, en willen (gaan) voldoen aan de extra eisen die de AVG stelt. Help jij mee?

Eat & Meet nieuwe stijl

Eén van de meest succesvolle programma’s van DelftProject is eat&meet. Bij de evaluatie van het DelftProject vroegen we ons af hoe we van dit project kunnen leren als gemeente. In een steeds groter wordende gemeente wordt het ook steeds belangrijker dat er mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het woord verbinden staat dan ook niet voor niets centraal in de visie die we als gemeente hebben.

Abonneren op Voorpagina-feed