Nieuws- en gemeenteberichten

Kerkdienst 28 november

Komende zondag 28 november is het de eerste zondag van Advent. De kerkdienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. We volgen in de aanloop naar Kerst verschillende profetieën uit het bijbelboek Jesaja. Deze zondag lezen we over de Dag van de Heer (Jesaja 2). We vieren ook het Heilig Avondmaal. Als je de dienst thuis meebeleeft, ben je van harte welkom om de Maaltijd daar mee te vieren, het liefst natuurlijk niet alleen. 

Crèche blijft open - aanmelden niet nodig

Ben je ouder van een jong kind en bezoek je in de komende periode een kerkdienst, weet dan dat er elke zondag opvang is voor de kinderen in de zalen tegenover de ingang van de kerkzaal. Er zal per zondag bekeken worden of de kinderen in één groep opgevangen kunnen worden of dat er een groep is voor kinderen van 0-2 en een groep voor 2+. Voel je dus vrij de kleinsten mee te nemen!

Coronamaatregelen: aanpassing uitnodiging fysieke kerkdienst

Vanwege de recente Corona-ontwikkelingen zijn we genoodzaakt weer maatregelen te nemen die passen bij de huidige situatie. Gezien de huidige dynamiek daarvan kan dit op korte termijn nog weer verder aangescherpt moeten worden.

Voor dit moment zetten we in op een lager aantal bezoekers van de fysieke kerkdienst (max. 125 >12jr.) met behoud van de activiteiten tijdens en na de dienst. Crèche en Chrisclub zullen dus vooralsnog gecontinueerd worden en ook blijft er de mogelijkheid tot koffiedrinken na de dienst voor wie daar behoefte aan heeft.

Abonneren op Voorpagina-feed