Nieuws- en gemeenteberichten

Werkwijze van de kerkenraad 2020-2021 vastgesteld

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we met 40DagenNext een aantal besluiten genomen over de organisatiestructuur binnen onze gemeente. De organisatie en werkwijze van de kerkenraad hebben we nu verder uitgewerkt. Dat is uiteraard nodig voor iedereen die een directe rol heeft in de kerkenraad, maar ook voor de gemeente als geheel en in het bijzonder met het oog op de talstelling voor vacatures die binnenkort start.

Start Jeugdkring - info voor jongeren, ouders en belangstellenden

Beste allen,

Binnenkort start de Jeugdkring. Dat zal zijn op zondagavond 11 oktober.

De Jeugdkring is de samenvoeging van wat voorheen catechisatie en jeugdverenging was. In bijgevoegd figuur wordt beknopt beschreven hoe een en ander wordt vormgegeven. Ieder in de leeftijd van circa 12-18 jaar wordt verwacht hieraan mee te doen, gelijk aan voorheen.

Kerkdienst 27 september via YouTube en Kerkomroep

In de kerkdienst van zondag 27 vieren we het Avondmaal. Dit keer gebeurt dat in de kerk bij het uitgaan. Zo komt de nadruk op het 'gezonden' worden als deel van het lichaam van Christus, in de wereld. Je wordt van harte uitgenodigd om de Maaltijd ook thuis mee te vieren, doe dat daar ook het liefst samen. Aan het begin van de dienst wordt de doop bediend aan de kleine Liv van de Vrie.

Online Pulse Event - Coronacrisis, een nieuwe impuls voor de kerk?

De coronacrisis heeft de kerken stilgezet. Hoe vormen we nog een gemeenschap nu de samenkomsten zijn weggevallen? Heb ik de kerk wel nodig om te geloven? Biedt de coronacrisis misschien nieuwe kansen?

Die vragen komen zondagavond 27 september aan bod tijdens de eerste digitale versie van Pulse Events. Met prikkelende stellingen, online discussies en filmpjes belooft het opnieuw een inspirerende avond te worden.

De link voor de livestream: www.tiny.cc/pulseeventsdelft

Kerkdienst 20 september via Youtube en Kerkomroep

In de kerkdienst van zondag 20 september vervolgen we de serie preken over het bijbelboek Numeri. Het gaat over Numeri 11. Daarmee zijn we in het tweede deel van het bijbelboek terechtgekomen - een moeilijke geschiedenis vanwege het vele geklaag van het volk Israël. Het thema is: 'Vlees of Geest?' De dienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via YouTube en Kerkomroep.

Abonneren op Voorpagina-feed