Nieuws- en gemeenteberichten

Zondagmiddag 2 juli: bidden voor de jeugd

Eén op de vijftien jongeren heeft last van depressie. Dat is iets om voor te bidden. Aanstaande zondagmiddag wijden wij de middagdienst aan gebed. We geven speciale aandacht aan jongeren en hun moeiten: depressie, maar ook keuzestress, zoeken naar identiteit, pesten en uitblinken, en, niet te vergeten: geloof en kerk: we roepen de HERE aan, want zonder zijn zegen en bijstand staan wij, jong en oud, machteloos. Wat zijn punten die jij belangrijk vindt om in het gebed te noemen?

Zondagmiddag 25 juni: Zonde: Hebzucht

“Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan.” (1 Koningen 21,4). Wat mankeert die Achab? Hij krijgt zijn zin niet en gedraagt zich kinderachtig als reactie op de weigering. Dat is een patroon dat vaker voorkomt als hebzucht ons beheerst. Hebzucht is een zonde die door de apostelen als een vorm van afgoderij wordt getypeerd. Dat is niet mis, waarom is deze zonde zo ernstig? Aanstaande zondagmiddag komt dat ter sprake in de leerdienst.

Zondagmiddag 18 juni: de zonde van de hoogmoed

Zonde is een draak met veel koppen. Hij komt je van allerlei kanten tegemoet en als je er één kop vanaf slaat, komen er andere voor terug. We gaan zondag en de week erna kijken naar twee typeringen van zonden: hoogmoed en hebzucht (twee van de zeven hoofdzonden). Wat is hoogmoed precies en waarin verschilt hij van gezonde trots? Wat is het tegengestelde van hoogmoed en wat kun je doen om te voorkomen dat je hoogmoedig wordt? We luisteren naar onderwijs uit Gods woord met voorbeelden uit de geschiedenis. Welkom zondagmiddag in de Immanuelkerk.

Zondagmiddag 11 juni: gebed voor vijanden en vervolgers

Aanstaande zondagmiddag bidden wij mee met de lijdende kerk. Het lijden speelt zich niet alleen ver weg van ons af, ook in Nederland zijn er voorbeelden van. De Heer vraagt van ons te bidden voor wie zijn leerlingen vervolgen: “Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Matteüs 5,44-45).

Uitnodiging voor bijbelgespreksavonden

Op de woensdagen 5 april en 17 mei a.s. organiseren ds. Van der Lugt en ik een tweetal bijbelgespreksavonden over het onderwerp 'm/v in de kerk'. De opzet is eenvoudig. De eerste avond houden we een inleiding over 1 Kor. 11,3-16 en 1 Kor. 14,34-40. De tweede avond over 1 Tim. 2,8-15. Daarna gaan we over deze teksten en de uitleg ervan met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. We vinden het, i.v.m. de organisatie, fijn als je het bij ons aangeeft als je van plan bent om te komen.

Brochure met synodeonderwerpen is uit

Benieuwd naar waar de synode over gaat? In deze brochure leest u alvast over een aantal onderwerpen. Natuurlijk is dit maar een fractie van wat de synode de komende maanden allemaal zal bespreken. Om niets te missen, kunt u de synodewebsite in de gaten houden. Ook zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen door korte overzichtjes van de vergaderingen aan uw eigen kerkblad aan te bieden ter publicatie.

Abonneren op Voorpagina-feed