Activiteiten

 


Sprekers inspireren ons om te dromen

Zondag 5 januari - 10.00h Startkerkdienst, Hans-Jan Roosenbrand
Dinsdag 7 januari - 19.30h Kerk voor en met jongeren, Anko Oussoren
Maandag 13 januari - 19.30h Ontmoeting met God en elkaar, Kees de Ruijter
Woensdag 15 januari - 19.30h Een gemeenschap met impact, Rikko Voorberg


Gesprekstafels en kringen

In de week van 20 t/m 24 januari (week 4) staat de eerste serie ‘deel-gesprekken’ gepland. In deze gesprekken ontmoeten we elkaar, ligt het accent op luisteren naar elkaars droom voor onze gemeente en reflecteren we op de inspiratie die ons is aangereikt door de externe sprekers. We spiegelen die met de mission statement ('startdroom') van de kerkenraad.

In de week van 27 t/m 31 januari (week 5) staat de tweede serie ‘deel-gesprekken’ gepland. We gaan onze droom toepassen op een aantal concrete thema’s en vragen. Hoe kunnen we op deze thema’s echt handen en voeten geven aan ons gemeente-zijn in deze tijd?

Meer weten over de misson statement en de thema's?
Deelname

Deelname aan de avonden kan als kring of als individu. De gesprekken worden begeleid en ondersteund met behulp van gesprekskaarten. De avonden vinden bij voorkeur plaats bij één van de deelnemers aan huis.
Contactpersoon voor kringen is Koos Huijssen. De gesprekstafeld vinden momenteel plaats. De individuele inschrjiving is dan ook gesloten. 

Jeugdspoor

We willen de visie 40-daagse echt gemeentebreed beleven! De jeugd is normaal gesproken al regelmatig in de kerk te vinden (één of twee keer per week, voor catechisatie- of verenigingsavonden). Samen met de catecheten en de verenigingsleiders worden de bestaande avonden benut om invulling te geven aan de thema’s.
Ook wordt bekeken of de jeugd tijdens één van de catechisatieavonden in gesprek kan met de andere gemeenteleden. Bedoeling is dat op dinsdag 28 januari te doen. Wie het mooi lijkt om aan deze ontmoeting mee te doen, kan zich aanmelden bij Bert van Meeuwen. Lees hier het nieuwsbericht met meer informatie. 

Seniorenbijeenkomsten

In het nieuwe jaar zullen de predikanten van 'DPZ' -  ds. Matthijs Biewenga, ds. Hans-Jan Roosenbrand en ds. Matthijs van der Welle - weer seniorenbijeenkomsten organiseren. De twee data daarvoor zijn: dinsdag 28 januari, in de middag van 14.30 – 16.30 uur en maandag 3 februari ‘s ochtends van 10.00-12.00 uur, in Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker. De predikanten sluiten aan op de Visie 40-daagse, met het thema: Een kerk voor jongeren? Lees meer over de bijeenkomsten en de aanmelding.

Gluren bij de buren

Op zondag 2 februari is de afsluiting van deze fase, met 'gluren bij de buren'. We hebben die dag geen eigen dienst, en nodigen iedereen uit ergens anders te gaan kijken. Wat ervaar je daar, met in je achterhoofd onze eigen zoektocht? Wat kunnen we leren, of wat doen we eigenlijk al heel goed?

 


Van dromen naar plannen

We willen de Visie 40-daagse afsluiten met concrete conclusies en plannen voor de toekomst.
Op zaterdag 8 februari maken we de balans op over wat het vraagt om hier echt mee aan de slag te gaan. Voor deze slotdag geldt: niet nodig dat je naar de inspiratie- en doorpraatavonden bent geweest, wel handig!

Op zondag 9 februari loven en danken we God voor het mooie dat we deze periode van Hem ontvingen.