40 dagen next

Op deze pagina:
>> Van dromen en delen naar durven en doen | 40 dagen next
>> Doorgaand gesprek | Meld je aan voor de Zoom-gesprekken
>> Bekijk de vlogs met toelichting, de hele gemeenteavond of lees de FAQ 

>> Bekijk de terugblikken op de Visie 40-daagse van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert
>> Oogst 40-daagse 


Van dromen en delen naar durven en doen | 40 dagen next

Met veel gebed en gesprekken zijn we in de Visie 40-daagse op zoek gegaan naar Gods weg met onze gemeente. Als kerkenraad hebben we de rode draad uit de Visie 40-daagse besproken, samen met de aangepaste mission statement en voorstellen voor het vervolg. We hebben een aantal voorgenomen besluiten genomen, met als doel: dat we de komende jaren echt met onze droom voor onze gemeente aan de slag gaan. Klik hieronder voor een uitgebreide toelichting (pdf).

Terug naar begin


Doorgaand gesprek | meld je aan voor de Zoom-gesprekken

Misschien heb je nog (verdere) vragen over één van de onderdelen van 40 dagen next. Of heb je zin om aan de slag te gaan met de ideeën die we hebben neergelegd. Of wil je meedenken, hoe we het in de praktijk gaan brengen. We willen graag met je doorpraten over de achtergronden, motivatie, inhoud van de inzet en onze voorgenomen besluiten rond '40 dagen next', en hoe we die verder vormgeven. In de huidige omstandigheden van de coronacrisis doen we dat digitaal.

In de komende dagen/weken organiseren we rond 3 onderdelen van 40 dagen next Zoom-gesprekken in een kleinere setting. Meld je als kring of persoonlijk aan! De 3 thema's zijn:
1. Vieren en ontmoeten
2. Jeugdwerk
3. Organisatiestructuur

We hopen dat je meedoet. Want we zijn allemaal – jong én oud – nodig om gemeenschap en ontmoeting vorm te geven, waarin de lof van God centraal staat, die leidt tot persoonlijke geestelijke groei en een gemeente waarin iedereen gezien wordt. Denk je alvast na op welke manier je betrokken zou willen zijn bij het bouwen van onze gemeente in de komende jaren? Zodat we in het Delft van vandaag een kerk blijven waar Gods liefde echt spreekt.

Terug naar begin


Bekijk de vlogs met toelichting, de hele gemeenteavond of lees de FAQ 

Tijdens de online gemeenteavond op 29 april lieten we 5 vlogs met toelichting op de verschillende onderdelen zien. Klik hieronder om ze te bekijken. Of bekijk de hele avond terug.
Via de ‘live chat’ zijn vragen gesteld, ook hadden we vooraf vragen ontvangen. Aanvullend op de toelichting van die avond, bundelen we alle ontvangen vragen en voorzien die van een antwoord in een FAQ (‘Frequently Asked Questions’, d.w.z. veelgestelde vragen).Terug naar begin


Bekijk de terugblikken op de Visie 40-daagse van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert

Met 40 dagen next bouwen we verder op de gesprekken en inzichten uit de Visie 40-daagse. Bekijk - ook ter voorbereiding op de gemeenteavond van 29 april en de gesprekken daarna - de terugblikken van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert.
Terug naar begin


Oogst 40-daagse

Tijdens de slotdag van de Visie 40-daagse op zaterdag 8 februari hebben we met ongeveer 50 gemeenteleden stilgestaan bij de dromen, inzichten, ideeën en plannen voor onze gemeente. Hieronder kan je een kijkje nemen in de presentaties van de themateams, het jeugdspoor en het gebedsteam tijdens de slotdag. Je vindt daar ook de samenvatting van de gesprekstafels en kringgesprekken.

In de nieuwsbrief lees je een verslag van het gebedsteam over luisterend bidden in de 40-daagse. Zij ervoeren bevestiging, bemoediging, en geven ons aanwijzingen door. Lees het eens rustig door, en vooral: bedenk wat het jou persoonlijk te zeggen heeft.

Terug naar begin