Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Arjan Grashuis

Thema:
Zijn het toevalligheden die ons leven bepalen, is God op afstand?
Of is God dicht bij ons, en doet Hij ons alles meewerken ten goede?
Ons leven in goede tijden en ons leven in slechte tijden: toeval of leiding?
De apostel Paulus weet het zeker: God doet ons alle dingen meewerken ten goede.
Hier gaat het over vanmorgen en hierdoor willen we bemoedigd worden.

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 84:1,3,5,6
Gebed
Gezang 176b
Lezen: Romeinen 8:18-39
Gezang 161:1,2
Preek
Abba, Vader, U alleen,
Dankgebed en voorbede
Collecte
Be still for the presence of the Lord
Zegen

Datum: 
Sunday, 5 August, 2018 - 10:00