Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Jezus is de Schepper in eigen persoon
Nadat Jezus iets gezegd heeft over het volgen van Hem, toont hij direct wat dat gaat betekenen. Zijn volgers komen in een storm terecht en Jezus slaapt. De reactie van de leerlingen en van de Heer bevatten een boodschap voor ons allemaal, ook als je nooit op zee komt of bent geweest: Jezus is de Schepper in eigen persoon. Het is dan ook niet zo gek dat het verhaal uitloopt op een verbaasde vraag: wie is Hij? Op die vraag komen wij ook in deze dienst uit.

Liturgie:
Psalm 65,1.4 (Gereformeerd Kerkboek)
Opening van de dienst
Psalm 89,3 (Nieuwe psalmberijming)
Wet van God
Here Jezus, om Uw woord (NLB 314,1.2)
Gebed
Bijbellezing Matteüs 8,18-9,9
Psalm 107,9.10 (Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Zo vriendelijk en veilig als het licht (NLB 221,1.2)
Voorbeden
Collecte
Psalm 3,2 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen

Datum: 
Sunday, 20 January, 2019 - 10:00