Kerkdienst ochtend

Kinderdienst/Kidz678
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:
Houd vol (Opwekking 798)
Zegen en welkom
Kom aan boord (Elly en Rikkert)
Gebed
You Raise me up (Secret Garden)
Bijbellezing: Matteüs 9,1-9
Preek
Lopen op het water (Opwekking 789)
Voorbedegebed
Collecte
Ik wens jou (Trinity)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 17 February, 2019 - 10:00