Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
God is onze Vader
De Heer leert ons om God aan te spreken met ‘Onze Vader’. Wat zijn uw gedachten daarbij? We nemen dan meestal onze ervaringen met aardse vaders tot uitgangspunt. Maar wat waren de gedachten bij het woord ‘Vader’ in de tijd van de Bijbel? Hoe passen de beden van het gebed bij deze aanspraak? Dat is het onderwerp van de dienst vanmiddag om 16h30 in de Immanuelkerk. Hartelijk welkom.

Liturgie|:
Lied 95,1.3 (Liedboek voor de Kerken)
Opening
Psalm 104,8 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Hebreeën 12,1-13
Preek
Psalm 103,3.5 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Collecte
Lied 207 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 17 February, 2019 - 16:30