Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanuit de gevangenis laat Johannes de Doper aan Jezus vragen of Hij degene is die komen zou. De vraag is zowel vreemd als herkenbaar. Vreemd omdat Johannes juist één van de eersten was die Jezus had aangewezen als de messias. Maar ook herkenbaar. Johannes zit in de gevangenis. Had de messias daar eigenlijk geen eind aan kunnen of zelfs moeten maken?

Liturgie:
Lied 207:1-3 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Lied 218:1-3 (Liedboek 2013)
Bijbellezing: Matteüs 11,2-6
Lied 1:2,3 (Liedboek voor de Kerken)
Preek
Psalm 98 (Nieuwe Psalmberijming)
Voorbeden
Collecte
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 24 February, 2019 - 10:00