Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Waar haal je de moed vandaan?
Het verhaal van David en de reus Goliath is heel bekend. Wie heeft de moed om de reusachtige tegenslagen tegemoet te gaan? In de tekst van het verhaal komt één aspect speciaal naar voren (1 Samuel 17). Goliath is de Filistijn bij uitstek. Hij vertegenwoordigt het onbesneden leven. Het verhaal brengt ons bij de vraag wat dat te betekenen heeft? We gaan terug naar de man die als eerste besneden werd in de historie van het volk Israël; Abraham. Gaandeweg hopen we te snappen waar David de moed vandaan haalde om de onbesneden reus tegemoet te gaan.

Liturgie:
U die mij geschapen hebt (Opwekking 355)
Opening van de dienst
Gezang 171,1.3 (Gereformeerd Kerkboek)
Wonderlijk (Sela)
Bediening van de doop
Ik hef mijn ogen (E&R 64)
Gebed
Bijbellezing: 1 Samuel 17
Preek
Psalm 27,7 (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden en Lied 416,1 (Liedboek 2013)
Collecte
Ik zal er zijn (Sela)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 3 March, 2019 - 10:00