Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vlak voor zijn kruisweg bidt Jezus tot de Vader: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ (Matt. 26,39). Bij de derde bede van het Onze Vader is het, meer dan bij de overige beden, nodig dat we het gebed met Jezus zelf mee-bidden. En dat we het concreet maken. Met Jezus meebidden dat Gods wil gebeurt, we gaan er vanmiddag dieper op in: wat betekent de derde bede en hoe bidden we dit gebed met Jezus mee?

Liturgie:
Lied 462:1,2,3 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Psalm 25:2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Johannes 6,37-40
Lied 769:2 (Liedboek 2013)
HC Zondag 49
Preek
Psalm 25:7,8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Gezang 37:4,8 (Gereformeerd Kerkboek)
Collecte
Gezang 165 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 24 March, 2019 - 16:30