Kerkdienst ochtend

5e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Een man vertrok voor lange tijd en vertrouwde zijn vermogen toe aan zijn drie werknemers. Allemaal ontvingen ze een groot bedrag. Toch gingen ze er niet allemaal even enthousiast mee aan de slag. Het verhaal van de talenten roept allerlei vragen op, en dat is ook de bedoeling. Wat is een talent? Waarom gaat de één er wel, en de ander er niet mee aan de slag?

Liturgie:
Psalm 25a (Liedboek 2013)
Votum & groet
Psalm 25: 2,4 (De Nieuwe Psalmberijming)
De tien woorden
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Opwekking 706)
Bijbellezing: Matteüs 25,14-30
Preek
Heer wijs mij uw weg (Sela)
Voorbeden
Collecte
Psalm 16 (Psalmen voor nu)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 7 April, 2019 - 10:00