Kerkdienst ochtend

Pasen
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie:

Eerste lied (‘See what a morning’ – luisterlied + vertaling). Terwijl we dit lied zingen wordt de Paaskaars binnengebracht en aangestoken. 

Zingen (wel staan, band geeft dit indien nodig aan): juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt

Opening (HJR)

Lied: In Christ alone (+vertaling)

Kindermoment groepen 4-6

Gebed

Bijbellezing: Matteüs 27,62-28,7 en 11-15

Lied: Glorie aan God

Preek

Lied: Amen (opwekking 795)

Collecte - tijdens collecten: 'power of the blood' (+ vertaling)

Lied: U zij de glorie (NLB 634, coupletten, zie hieronder)

Zegen

 

Infoblad NL

Matteüs vraagt aandacht voor de politieke dimensie van Pasen. Hij vertelt hoe de hogepriesters na de graflegging opnieuw naar Pilatus gingen om te vragen om bewaking van het graf van Jezus. En hoe zij later de soldaten geld gaven om te vertellen dat zij in slaap gevallen waren, waarna de leerlingen het lichaam van Jezus in het geheim hebben weggehaald. Maar het nieuws bleek niet te stoppen. Het boek sluit af met de grote opdracht: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Pasen blijkt de sleutel in een verhaal dat wereldwijd  impact heeft!

Infoblad E

Matthew tells how the high priests went to Pilate after the burial to ask for soldiers to guard the tomb of Jesus. And how they later gave the soldiers money to tell them that they had fallen asleep after which the disciples secretly took the body of Jesus. But that did not stop the news. Matthew concludes with the great commission: ‘Go and make disciples of all nations.’ Easter appears to be the key in a story that has worldwide impact!

Datum: 
Sunday, 21 April, 2019 - 10:00