Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag, op de eerste zondag na Pasen, lezen we het slot van het evangelie van Matteüs. Na Pasen zendt de opgestane Jezus zijn leerlingen eropuit om ook anderen tot zijn leerlingen te maken. Een grote opdracht, zeker. Maar niet onmogelijk, juist door wat er met Pasen is gebeurd: “ik ben met jullie”, zegt Jezus, “alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Liturgie:
Lied 216 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Lied 624 (Liedboek 2013)
Voorlezing van de tien woorden (+samenvatting van Jezus)
Lied 622:1 en 4 (Liedboek 2013)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 28,16-20
Lied 622:5 (Liedboek 2013)
Preek
Lied 642 (Liedboek 2013)
Voorbeden
Collecte
Vrede zij u

Datum: 
Sunday, 28 April, 2019 - 10:00