Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Maarten Wybe van der Veen (Zeewolde)

Thema:
Wij zijn onderweg, maar ons vuur brandt niet altijd even hard. Ons geloof kent pieken en dalen. Jezus komt altijd naar ons toe door de bijbel en door onze naaste.

Liturgie:
Psalm 117 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum & Zegen-/Vredegroet
Juicht, want Jezus is Heer (Opwekking 174)
Gebed
Bijbellezing: Lucas 24:13-35 en Jeremia 20:7-11
Psalm 84: 3, 4, 5 (Gereformeerd Kerkboek)
Tekst: Lucas 24:32
Preek
Psalm 119: 6, 17, 19 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis: Gezang 179A (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Lied 476: 2, 3, 4 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen

Datum: 
Sunday, 28 April, 2019 - 16:30