Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Jurjen Lengkeek

Thema:
Pasen ligt nog vers in ons geheugen - de dood van Jezus aan het kruis en zijn glorieuze opstanding uit de dood 3 dagen later. Wat gebeurde daar nou aan dat kruis? Toen Jezus zei: "het is volbracht", waar doelde hij toen op? Vanochtend kijken we mee met Johannes die een blik gegund werd in de hemel waar hij het resultaat zag van Jezus' overwinning: we zien de leeuw van Juda die de boekrol mag openen. Een grootse gebeurtenis die ook voor jou en mij vandaag betekenis heeft. Kijk je mee wat er gaat gebeuren?

Liturgie:
Gezang 460:1,2 (Liedboek voor de Kerken)
Opening van de dienst
Gezang 460:4,5 (Liedboek voor de Kerken)
Luisteren - Es ist Vollbracht
Bijbellezing: Hebreën 4:14-16, 5:7-10 en 10:19-23
Gezang 69 (Gereformeerd Kerkboek)
Kindermoment
Gezang 71 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Openbaring 5
Preek
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden
Collecte
Gezang 160 (Gereformeerd Kerkboek (Engels))
 

Datum: 
Sunday, 5 May, 2019 - 10:00