Kerkdienst ochtend

Kinderdienst groep 1 tot en met 3
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:

Lied (door kinderen): Daniel, Daniel.
Lied (met kinderen, staand): Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Welkom (HJR)
Lied: Votum (Sela)
Lied: Psalm 93:1,2
Vertelling (Ineke de Jong)
Preek
Lied: Machtig God, Sterke Rots
Voorbeden (Arnt Veenstra, eerst mededelingen en toelichting op gebedspunt door bouwteam door Petrus Postma)
Tien geboden lied
Collecte (met hulp van kinderen)
Lied: van A tot Z
Zegen
 
Infoblad NL
Is Daniël 6 – Daniël in de leeuwenkuil – een kinderverhaal? Daniël was 80 jaar oud en vanwege de gruwelijke details is het verhaal bepaald niet kindvriendelijk te noemen. Hoe lees je zo’n verhaal en wat is daarin de uitdaging voor christenen vandaag, voor groot en klein? Daarover gaat het vanmorgen in de kerkdienst. 

Infoblad E

Is Daniel 6 - Daniel in the lion's den - a children's story? Daniël was 80 years old and because of the horrible details, the story is definitely not child-friendly. How do you read such a story and what is the challenge for Christians today, for young and old? That is the theme of the Church Service this morning. Welcome! 
 
 
Datum: 
Sunday, 23 June, 2019 - 10:00