Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanochtend staan we stil bij een bekende uitspraak van Paulus uit een wat minder bekende geschiedenis. Aan de gelovigen in Korinthe, die blijkbaar nogal onder de indruk waren van bepaalde predikers (Paulus noemt ze 'fake-apostelen’) schrijft hij over een woord dat hij gehoord heeft van Jezus: ‘Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Durven wij, durf jij, zwak te zijn? Of moet alles altijd zo perfect mogelijk?

Liturgie:
Psalm 92:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening van de dienst
Lied 481:4 (Liedboek voor de Kerken)
Gebed
Bijbellezing: 2 Kor. 12,1-10
Psalm 147:4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Psalm 33:4,5,6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Leefregel
Voorbeden
Collecte
Lied 150a:1,2,4 (Liedboek 2013)

Datum: 
Sunday, 21 July, 2019 - 10:00