Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Bert van der Woerd

Thema:
Wat hebben Farrizeeën, Zacheüs, kinderen en een rijke man gemeen? Waarom windt Jezus zich zo op over de discipelen en waarom maakt blinde paniek zich meester van de discipelen? Wat is het geheim in het verhaal "Laat de kinderen tot mij komen"?

Liturgie:
Gezang 145: 1a, 2v, 3m en 4a (Gereformeerd Kerkboek)
Votum/Groet
Wet
Psalm 32: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Lezen: Marcus 10:1-27
Gezang 45: 1 en 2 (Gereformeerd Kerkboek)
Verkondiging: Jezus zegent de kinderen
Psalm 92: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Psalm 138: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Zegen

Datum: 
Sunday, 28 July, 2019 - 10:00