Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie:

Vul dit huis (opw. 815)

Opening van de dienst 

Welzalig de man (opa 244)

(Lezing wet, zie slide 1)

(Kindermoment)

Gebed

Lezing

Wat drijft de volken (ps2: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2)

Preek

Als de heer het huis (opw 713)

Gebed 

Collecte (tijdens collecte: blessings - Laura Story)

Psalmen voor nu 98

Zegen

 

Info NL

Vandaag starten we een nieuwe serie kerkdiensten die dit najaar zal gaan over het leven van Saul en David. We beginnen de geschiedenis bij de vraag van het volk Israël om een koning (1 Samuel 8). Daarbij denken we onder andere na over leiderschap en het verlangen dat daaronder ligt: de vraag naar het goede leven. Het verhaal daagt ons uit: durven we te leven in de ruimte van Gods koninkrijk?

Info E

Today we begin a new series of church services that will focus on the lives of Saul and David. We begin our series with the call of the people of Israel for a king (1 Samuel 8). We think about leadership and the desire that lies beneath it: the longing for the good life. The story challenges us: do we dare to live in the realm of God's kingdom?

Datum: 
Sunday, 15 September, 2019 - 10:00