Kerkdienst middag

Leesdienst

Voorganger: Arend Ensing

 

Liturgie:

Zingen Opening Opwekking 464:1 Wees stil voor het aangezicht van God

Gesproken Votum en groet

Zingen Opwekking 464 :2 en 3

Gebed

Bijbellezing: Numeri 6:22-27

Zingen Opwekking 717 Stil mijn ziel

Preek

Zingen GKB 160 Groot is uw trouw o Heer

Geloofsbelijdenis Nicea

Zingen Psalm 67:1,2 en 3

Gebed

Collecte

Zingen Opwekking 602 Vrede van God

 

Info: 

Ergens op het infoblad vind je een Hebreeuwse tekst. Nu is het Hebreeuws van de meesten van ons niet zo goed dat we dat snappen. Toch is het een tekst die de geoefende kerkganger in het Nederlands kan dromen. Vanmiddag duiken we dieper in deze bekende klanken. Van harte welkom.

 

Datum: 
Sunday, 15 September, 2019 - 16:30