Kerkdienst middag

Gezamenlijk met Pijnacker
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Info NL

Voor veel christenen is het in deze tijd lastig om kernachtig en helder te zeggen wat ze geloven. Misschien het je ook wel de vraag of je wel gelooft. Je wilt het misschien wel, maar dan moet je het ook echt onderzoeken. Is er wel een God, hoe kun je dat zeker weten en wat heb je eraan? In de serie ‘Weet wat je gelooft’ die deze middag begint willen we de kern van het christelijk geloof opnieuw doorleven. We beginnen bij het begin. Wat is geloven? 

Info E

For many Christians today it is difficult to say clearly what they believe. Maybe you also have the question of whether you believe. You may want it, but then you really have to investigate. Is there a God, how can you know for sure and how does it matter? In the series "Know your faith’ we want to rethink the essence of the Christian faith. We start at the beginning. What is faith?

Liturgie

Psalm 65:1,2 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-65)

Opening van de dienst (incl. korte intro)

NLB 314:1,2

Bijbellezing: Fil. 3,7-16

Gebed

Preek

NLB 675:1

Geloofsbelijdenis

NLB 314:3

Voorbeden

Collecten

Lied: Breng dank aan de eeuwige

Zegen

Datum: 
Sunday, 22 September, 2019 - 16:30