Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
We vervolgen de serie over het leven van Saul en David. Vorige week zagen we hoe Saul werd gezalfd en alle ruimte kreeg om te groeien in zijn rol als leider. Vandaag lezen we hoe hij inderdaad groeit in die rol. Saul laat zich meenemen door de Geest van God en blijkt een voorbeeldige leider, een echte messias. Natuurlijk proberen we te begrijpen wat er precies gebeurt. Maar we proberen het ook toe te passen in ons eigen leven. Wat zegt dit over de manier waarop wij kunnen meewerken in Gods koninkrijk?

LIturgie:
Psalm 92:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening van de dienst
Gezang 38 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: 1 Samuel 11
Preek
Psalm 92:4,5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
Lied 426 (Liedboek 2013)

Datum: 
Sunday, 29 September, 2019 - 10:00