Kerkdienst ochtend

Kinderdienst groep 4, 5, 6
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Geef acht!
In Efeziërs 6 schrijft Paulus over een geestelijke wapenrusting; dingen die je als gelovige nodig hebt om te blijven staan in de wereld van vandaag. In de kerkdienst van vanmorgen gaat het hierover. De kinderen van de groepen 4-6 doen volop mee. Samen met hen proberen we te begrijpen wat het beeld van de geestelijke wapenrusting ons vandaag te zeggen heeft.

Liturgie:
Zegekroon
Opening van de dienst
Onder, boven, voor en achter
Gebed
Gedicht
Kindermoment
Niet door kracht, noch door geweld
Bijbellezing: Efeziërs 6, 10-20
Preek
Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Voorbedegebed
Collecte
Glorie aan God
Zegen

Datum: 
Sunday, 20 October, 2019 - 10:00