Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Thema:
In de serie "Saul en David - over leiders en volgers" ontmoetten jullie samen met Hans-Jan Roosenbrand vorige week Jonatan, zoon van Saul, vriend van David. Met hem wordt zichtbaar hoe belangrijk vriendschap kan zijn om in het koninkrijk van God je rol op je te kunnen nemen. Maar behalve vrienden kan er meer op je pad komen. Zondagmorgen lezen we hoe David zijn zelfbeheersing verliest en hoe er dan een wijze vrouw zijn pad kruist. Het is pure genade voor David! Genade zoals wij die aan het avondmaal mogen proeven. En als jij dan van het avondmaal weer 'opstaat', wiens pad kun jij kruisen? Of: wie kruist jouw pad? En wat doe jij dan, in naam van God?

Liturgie:
Geprezen zij de Heer (Opw. 44)
Votum en groet
Psalm 95:1 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: 1 Samuël 25:1-35
Psalm 27:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Avondmaalsonderwijs
Gebed
Gezang 182:1,4,5 Gereformeerd Kerkboek 2017)
Viering Heilg Avondmaal
Dankzeggingsgebed
Collecte
Heer wijs mij Uw weg (Opw. 687)
Zegen

Datum: 
Sunday, 10 November, 2019 - 10:00