Kerkdienst ochtend

Voorganger: broeder Henk Koppelaar (Zeist)

Korte introductie van mijzelf
Henk Koppelaar, oudste en voorganger van de Missionaire samenwerkingsgemeente Oase in Amersfoort. Dit is een Arabisch/Nederlandstalige gemeente ontstaan uit het initiatief van de GKV kerken in de classis Amersfoort, de CGK gemeenten in Amersfoort en de NGK gemeente uit Leusden. De classis heeft mij in juni 2019 preekbevoegdheid verleend om zo ook de andere kerken te kunnen dienen met het evangelie. Naast mijn werk als voorganger reis ik veel over de hele wereld om predikanten, voorgangers en kerkleden te trainen hoe Moslims bereikt kunnen worden met het evangelie.

Thema:
Iedereen moet het goede nieuws te horen.
We lezen 2 Koningen 7:3-9.  4 melaatse mannen komen tot de conclusie “het is niet goed als we het goede nieuws voor ons zelf houden”. We moeten het gaan vertellen aan de mensen zodat ook zij met ons kunnen delen in de vreugde van de verlossing.
De mensen geloofden hen eerst niet. Maar toen ze goed keken naar de mensen die het verhaal vertelden konden ze niet anders dan het zelf te gaan onderzoeken. En het bleek waar te zijn.
Zo zouden ook wij in de wereld moeten staan. Getuigen van het wonder wat wij ontdekt hebben. We mogen kinderen van God zijn. In Johannes 4 lezen we dat velen gingen geloven op het getuigenis van de Samaritaanse vrouw nadat ze Jezus hadden ontmoet bij de bron.
Jezus zond zijn discipelen 2 aan 2 uit om overal te vertellen over het Koninkrijk van God dat hen had bereikt. Zo’n 2000 jaar geleden gaf Jezus een grootse opdracht aan zijn discipelen om uit te gaan en alle volken te bereiken met het evangelie. En die opdracht geldt nog steeds, ook voor ons, zijn discipelen/volgelingen. Zijn voorbeeld volgen. Laten we het evangelie leven. Ons niet schamen voor het evangelie. Daarvan geef ik een aantal aansprekende voorbeelden. Tot slot, Jezus zegt (ook tegen ons) jullie zijn het licht van de wereld. Ons licht moet schijnen voor de mensen, … opdat ze eer bewijzen aan Vader in de hemel. Als er één persoon vanuit het duister in het licht komt, dan is het feest in de hemel !! Zullen wij er voor gaan zorgen dat het elke dag groot feest is in de hemel?

Liturgie:
Psalm 15:1  (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en groet
Psalm 8:1 en 2 Gereformeerd Kerkboek)
Lezing van de Tien geboden
Gezang 160:1 en 2 (Gereformeerd kerkboek 2017)
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 7:3-9
Bediening van het Woord
Psalm 8a:1-4 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Voorbeden
Collecte
Gezang 233 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Zegen

Datum: 
Sunday, 17 November, 2019 - 10:00