Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Arend Ensing

Thema:
Het is een bekende geschiedenis van het volk Israël. Na 40 jaar door de woestijn getrokken te hebben mag het volk eindelijk het beloofde land binnen gaan. Het begin van een nieuw tijdperk, een nieuw thuis. Dat wordt gemarkeerd met een wonder en een monument. Van harte welkom vanmiddag als we er over na mogen denken waar je echt thuis bent.

Liturgie:
Psalm 33:1 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en zegen
Psalm 33:8 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Schriftlezing: Jozua 3:6 – 4:11
Psalm 78 : 1 en 2 (Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Psalm 84: 1, 2 en 5 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Gezang 123: 1 en 5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 108 (Gereformeerd Kerkboek)
 

Datum: 
Sunday, 17 November, 2019 - 16:30