Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Marten Wybe van der Veen (Zwolle)

Liturgie:
Psalm 27: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en Zegengroet
Psalm 27: 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed: Gezang 177 (Gereformeerd Kerkboek))
Bijbellezing: Mat. 10:5-10 en Mat. 15:21-28
Lied 574 (Liedboek 2013)
Preek
Psalm 87: 1, 3, 4, 5 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis: Gezang 179A (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden
Collecte
Jezus alleen, Ik bouw op Hem (Opw. 575)
Zegen

Datum: 
Sunday, 24 November, 2019 - 16:30