Persoonlijke voorbede na de eredienst

Sinds de zomer kan na de ochtenddienst ‘persoonlijke voorbede’ (ook wel ministrygebed genoemd) worden gevraagd. Dat betekent dat je voor je kunt laten bidden. Dit gebed is geen vervanging van, maar een mooie aanvullende vorm op de gebeden die we al kennen.

Bij de persoonlijke voorbede bidden twee mensen voor een gemeentelid of gast die daarom vraagt. We verwachten de aanwezigheid van Heilige Geest in dit gebed en willen luisteren naar Hem.

Als je nog niet bekend bent met deze gebedsvorm zullen de bidders kort uitleggen wat de bedoeling is. Daarbij word je niks opgedrongen. Je vertelt waarvoor je persoonlijk gebed vraagt. Dat kan van alles zijn wat je aan God wilt voorleggen, niet alleen zware problemen. Het is wel de bedoeling dat het over jezelf gaat.

Waarom
Met persoonlijke voorbede dienen we elkaar. We lopen mee op iemands weg in het leven met God. Zo zijn we voor elkaar een hand en een voet.

Met persoonlijke voorbede hoef je niet zelf te bidden, maar wordt er voor je gebeden. Je laat je als het ware voor Gods troon brengen. Een ander persoon verwoordt wat je denkt of voelt. Voor veel mensen is dat ontspannend: ik hoef even niets, ik kan me volledig richten op God, zonder zelf iets te moeten doen. Ook het simpelweg delen van je last kan heel bevrijdend zijn.

Het is zeer bemoedigend te ontdekken dat als je samen bij God komt Hij door zijn Geest in ons werkt.

We hopen ook dat persoonlijke voorbede stimuleert meer met elkaar te gaan bidden, te delen wat er speelt en ook buiten de gestructureerde momenten om. Bidden met elkaar hoort er gewoon bij.

Waar en wanneer
Tijdens de ochtenddienst wordt aangegeven dat er gelegenheid is voor ‘persoonlijke voorbede’ na de dienst. Het gebedsteam staat voor in de kerkzaal bij het podium klaar voor jouw persoonlijke voorbede.

Belangrijke kenmerken van het persoonlijke voorbede gebed:

  • We geloven in de aanwezigheid van de Heilige Geest (Lucas 11 vers 13).
  • Soms is het direct voor je merkbaar dat Gods Geest aan het werk is, soms ook niet. Het gaat niet om de ervaring, maar om wat God wil doen in jou.
  • Het ‘ideale’ gebedsteam is een man en een vrouw, die samen voor je bidden. Twee vrouwen kan ook. Twee mannen, die voor een vrouw bidden, wordt niet aangeboden.
  • We bidden staande en als je dat goed vindt, leggen we een hand op je schouder. Vooraf wordt altijd gevraagd of je dat goed vindt en je mag rustig nee zeggen.
  • Er kunnen stiltes vallen. Je kunt je daarin openstellen voor God, het gaat tenslotte om Hem. Het is daarbij behulpzaam om zelf met open handen te staan tijdens het bidden. Ook het gebedsteam mag zich op God richten en luisteren of God misschien wat wil zeggen voor de persoon waarvoor wordt gebeden. Mocht dat zo zijn, dan wordt dat nooit opgedrongen (“Zo zegt de Heer, u moet nu….”), maar wordt het voorzichtig aangeboden (“Ik moet ergens aan denken, kun je er wat mee?”).
  • Hoewel we ‘slechts’ instrumenten zijn in Gods hand en de Heilige Geest het werk doet, mogen we soms ook Jezus volmacht en gezag gebruiken door te zegenen en waar dat past in zijn naam vergeving uit te spreken (1 Johannes 1 vers 9).
  • Al kan persoonlijke voorbede je soms diep raken, het is geen pastoraat. Voorbede is een gebedsmoment van zo’n 10 minuten. Zijn er zaken die meer aandacht vragen, dan word je doorverwezen naar de predikant of  pastoraal team.
  • Alles wat besproken wordt, is en blijft geheim. Zonder jouw toestemming wordt er niet met anderen over het gebed gesproken. Ook is het niet de bedoeling er later op terug te komen, bij voorbeeld op een later moment bij de koffie. Dit is alleen aan de orde als je daar zelf om vraagt. De persoonlijke voorbede moet een plek zijn van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Gezien het bovenstaande vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met voorbede of ministry-gebed. De leden van het gebedsteam hebben daarom dit voorjaar of eerder de new-wine ministry cursus gevolgd of hebben vanuit het Alphateam ervaring met persoonlijke voorbede. Tijdens zo’n cursus wordt ‘geoefend’ met deze manier van bidden, onderwijs ontvangen over de Heilige Geest, genezing, vergeving en dergelijke (zie www.new-wine.nl). Binnenkort is er weer een nieuwe cursus, zie onder.

Meer informatie en nieuwe cursus

Informatie  voor kringen
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je met je kring meer informatie?  Laat het ons dan even weten. We komen graag langs voor meer uitleg en ook hoe bijv. voorbede onderdeel kan zijn binnen de kring.

Begin 2020 volgende cursus
Begin 2020 wordt er weer een cursus georganiseerd in Delfgauw (dit keer vanuit PKN Delfgauw). De data zijn: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari en 3 maart. Wil je meer weten of je aanmelden neem dan contact op met Stefphen Mans (0621843581 / stefphen@gmail.com).

Het zou mooi zijn als we met aantal gemeenteleden aan deze cursus deelnemen, dus geef je op!

Het gebedsteam
Eline Baan, Hilmar Douma, Esther van Ekeren, Alinda Fraanje, Jaap Huisman, Wim en Alie de Jager, Ineke de Jong, Janneke Klamer, Lineke Lengkeek, Stefphen Mans, Marloes Akkerman, Charlotte Mast en Roos Oosterman. Wil je meer weten of heb je vragen schiet één van ons aan.