Kerkdienst middag

Voorganger: professor Rob van Houwelingen (Kampen)

Liturgie:
Gezang 163:1 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Votum en groet
Gezang 163:2,3 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:32-39; 11:13-16; 13:1-8
Lied 728:1-3 (Liedboek 2013))
Preek
Psalm 119:7 (Gereformeerd Kerkboek)
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 2,1 (Gereformeerd Kerkboek)
Collecte
Lied 362:1-3 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 1 December, 2019 - 16:30