Kerkdienst ochtend

2e Advent
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga

Thema:
Er zit muziek in Advent
Vorige week bracht het lied van Hanna de eerste tonen van verwachting. God brengt een nieuwe wereld. Aanstaande zondag leert het lied en de geschiedenis van Maria ons dat we wonderlijk welkom zijn bij God. Met de komst van Jezus keert de complete geschiedenis om: Er is genade voor je!
In de liturgie komen verschillende tonen terug: het wachten en verwachten, maar ook het dankbaar ontvangen en dichtbij komen.

Liturgie:
Welkom in Gods huis (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Votum en groet
Wacht op de Heer (Taizé)
Gebed
Lezen: Lucas 1:26-56
Lied 441:1 (Liedboek 2013)
Preek
Psalm 40:1,7 (Gereformeerd Kerkboek)
Leefregel: Jakobus 5:7-11
Luisterlied: Nearer, my God, to thee
Gebed
Collecte
Magnificat (Sela)
Zegen

Datum: 
Sunday, 8 December, 2019 - 10:00