Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Maarten Los

Thema:
In de middagdienst gaat het over het thema geluk
Wat is geluk? Wanneer ben je gelukkig? Is geluk maakbaar? Maakt geloof gelukkig?
We kijken naar deze vragen aan de hand van psalm 37. Daar staat bijvoorbeeld in vers 4: ‘Zoek je geluk bij de Heer; Hij zal geven wat je hart verlangt’.
Onze diepste wens is vaak, dat we gezien worden, dat we geliefd zijn, dat we ons gewaardeerd voelen. Daarin speelt God een belangrijke rol.
Het evangelie is, dat God zegt: jij mag er zijn, Ik ben blij dat Ik jou gemaakt heb. Jij bent Mijn geliefd kind en Ik kijk met plezier naar je.

Liturgie:
Dit is de dag (Opw. 32)
Votum & Zegengroet
Als een hert (Opw. 281)
Gebed voor de opening van het Woord
Lezen: Psalm 37
Kom tot de Vader (Opw. 599)
Preek
Heer ik kom tot u (Opw. 488)
Belijdenis van het Geloof
Dankzegging en voorbede
Collecte
Ik bouw op U (Opw. 124)
Zegen

Datum: 
Sunday, 8 December, 2019 - 16:30