Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag staan we stil bij het verhaal van de roeping van Natanaël. Natanaël was erbij gehaald door zijn vriend Filippus, maar moest wel de nodige scepsis overwinnen. Aan de hand van het verhaal over de roeping van Natanaël denken we vanochtend na over onze eigen roeping. We staan ook stil bij de vraag of je je kritische houding zou kunnen loslaten als het om Jezus gaat. Van harte welkom!

Liturgie:
Votum en Groet (Sela)
Welkomstwoord
Jezus ik wil heel dichtbij u komen (Opw. 502)
Heer vergeef ons (Schrijvers voor gerechtigheid)
Bijbellezing: Johannes 1,40-51
Preek
Beauty for brokenness (Hymne)
Viering Heilig Avondmaal
Gebeden - voorbeden
Collecte
Wees stil voor het aangezicht van God (Opw. 464)
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 16 February, 2020 - 10:00