Mentoraat C.S.R.

Ik benader u met een vraag namens de christelijke studentenvereniging C.S.R. Delft.
Op donderdag 16 januari organiseren we binnen de vereniging een lezing aangaande mentoraat. Het doel van deze avond is dat leden meer kunnen leren over wat het inhoudt om een mentor te hebben en waarom dat nuttig is voor hen persoonlijk. Daarnaast willen we het die avond mogelijk maken om mensen te ontmoeten die zich beschikbaar willen stellen als mentor, om na de betreffende avond wellicht een mentorkoppel te vormen met één van de beschikbare mentoren. Aan u wil ik vragen of u zich zou willen aanmelden als mentor voor een student, of dat u wellicht mensen kent die hier geschikt voor zouden zijn.

Wat houdt het mentoraat precies in en hoe gaat het gekoppeld worden precies in zijn werk?
Wanneer u zich opgeeft als mentor komt u op de lijst te staan van beschikbare mentoren. Leden kunnen dan, wanneer u de 16e januari aanwezig kunt zijn bij de avond, een gesprekje met u aangaan om u beter te leren kennen. Zo kunnen ze beslissen of er iemand in de groep mentoren zit waar ze graag een mentorkoppel mee zouden willen vormen. Aan het eind van de avond kunnen leden dan doorgeven of en met wie ze graag een koppel zouden willen vormen.

Wanneer een lid heeft aangegeven een mentorkoppel met u te willen vormen, zult u gedurende een periode van een half jaar regelmatig met deze persoon afspreken voor een gesprekje. De bedoeling van deze gesprekjes is dat de student dingen bij u neer kan leggen waar hij of zij mee zit, en dat u hierover advies kunt geven. Na het halve jaar evalueert u met uw mentee hoe het halfjaar is bevallen en kunt u beslissen of jullie de gesprekken nog verder door willen zetten of dat u na die periode de gesprekken weer stopt.

Hoe ziet de lezingavond er precies uit?
De lezingavond zal aanvangen rond 20.00 uur. Het mooiste zou zijn als u aanwezig kunt zijn bij de avond wanneer u zich aanmeldt als mentor, zodat leden een gesprekje met u kunnen aanknopen om u beter te leren kennen. De lezingavond zal beginnen met een verhaal van ongeveer een halfuur waarin kort wordt verteld wat mentoraat is en waarom het van belang is. Daarna is er voor elke aanwezige mentor de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen aan de aanwezigen in één zin. Hierna zal er een borrel plaatsvinden waar leden de aanwezige mentoren aan kunnen spreken en kunnen bepalen of en met wie ze graag een halfjaar een mentorkoppel zouden willen vormen.

Graag hoor ik van u of u zich eventueel beschikbaar zou willen stellen als mentor, of als u mensen kent die eventueel geschikt zouden zijn als mentor en hier interesse in zouden hebben! Mocht er nou nog iets niet helemaal duidelijk zijn over het mentoraat of de avond zelf, dan hoor ik dat ook vraag van u.

Ik zie uit naar uw antwoord!

Met vriendelijke groet,
Feline de Groot
abactis C.S.R. Delft
e-mail: abactis@csrdelft.nl