Start Jeugdkring - info voor jongeren, ouders en belangstellenden

Beste allen,

Binnenkort start de Jeugdkring. Dat zal zijn op zondagavond 11 oktober.

De Jeugdkring is de samenvoeging van wat voorheen catechisatie en jeugdverenging was. In bijgevoegd figuur wordt beknopt beschreven hoe een en ander wordt vormgegeven. Ieder in de leeftijd van circa 12-18 jaar wordt verwacht hieraan mee te doen, gelijk aan voorheen.

Via een mailing aan de ouders / jongeren van bovengenoemde leeftijdscategorie wordt geprobeerd iedereen te bereiken. De ervaring heeft geleerd dat mailadressen echter soms verouderen, etc. Neem  dan dus contact op voor verdere afstemming. 

Studenten die in Delft zijn komen studeren en hier ook (belijdenis)catechisatie =  Jeugdkring willen volgen, zijn natuurlijk ook welkom. Voor afstemming / aanmelding etc. kan er contact worden opgenomen met Nico Buchner via nicobuchner@hotmail.com of 0613143537. 

Namens de kerkenraad / Commissie Jeugdwerk, Nico Buchner en Bert van Meeuwen.