Werkwijze van de kerkenraad 2020-2021 vastgesteld

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we met 40DagenNext een aantal besluiten genomen over de organisatiestructuur binnen onze gemeente. De organisatie en werkwijze van de kerkenraad hebben we nu verder uitgewerkt. Dat is uiteraard nodig voor iedereen die een directe rol heeft in de kerkenraad, maar ook voor de gemeente als geheel en in het bijzonder met het oog op de talstelling voor vacatures die binnenkort start.

De kern van de wijziging die we aanbrengen, is het grotere onderscheid tussen pastorale ouderlingen en ouderlingen die zich in de kernkerkenraad op bestuur en beleid richten. Zij werken nauw samen met het toekomstige gemeenteteam. Het moderamen houdt als orgaan op te bestaan. Samen met de predikant vormen alle ouderlingen de kerkenraad. In deze pdf lees je de uitgebreide beschrijving.

Leren door te doen, is een kenmerk van hoe we als IMK willen werken. Dat geldt ook voor het kerkenraadswerk. We gaan nu aan de slag om het echt inhoud te geven. Waar nodig stellen we bij op basis van ervaring.