Nieuwe Corona-maatregelen in het kerkgebouw

Gegeven de laatste aanscherping van de Corona-richtlijnen hebben we het gebruiksbeleid van het kerkgebouw aangepast. 

  • Bijeenkomsten als erediensten, kringen en jeugdbijeenkomsten kunnen nog wel plaatsvinden. 
  • Overlegvormen als commissie-, kerkenraads- en diaconievergaderingen e.d. zullen voorlopig niet meer fysiek in het gebouw plaatsvinden maar online gehouden worden. 
  • Bijeenkomsten door externe partijen worden geannuleerd 

Daarnaast geldt dat iedereen bij entree en verplaatsing in het gebouw een mondkapje draagt. Wanneer je eenmaal plaatsgenomen hebt in de ruimte waar je moet zijn, kan het mondkapje afgedaan worden. 

Voor alle ruimtes geldt een maximaal aantal personen per ruimte. Geef bij reservering (via beheer@gkvdelft.nl) op met hoeveel personen je wilt samenkomen. 

Deze gebruiksbeperkingen zullen tenminste 4 weken (t/m 11 november) van toepassing zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u met mij contact opnemen. 

Namens het Corona-team,
Leo de Vries (en Arnoud van Bergen, Bouke de Jong, Carolien Boot, Marianne van Bruggen)