Impact van de lockdown voor de IMK

Afgelopen maandag 14 december kondigde premier Rutte nieuwe corona-maatregelen af. We gaan tot en met 19 januari in een strenge lockdown, om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. Dinsdag overlegde het kabinet met het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO), hoe kerken daarmee omgaan. Het CIO adviseert om in deze periode de erediensten volledig online te houden. Dat is ook de dringende oproep van minister Grapperhaus. Als IMK zullen we deze lijn volgen. Hoe jammer dat ook is, we zien het belang in om één lijn te trekken in ons land en risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Tot en met zondag 17 januari zullen we dus geen bezoekers meer uitnodigen voor de diensten. Online zijn de diensten voor iedereen te volgen. Alle reserveringen en bijeenkomsten in ons kerkgebouw - ook van kringen - vervallen, uitgezonderd die voor voorbereiding en uitzending van de diensten. Beheer IMK zal incidenteel voor noodzakelijke bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een uitvaart) reserveringen inplannen.