Jeroen Stomphorst aangesteld als Jeugdwerker

Deze week hebben we laatste formaliteiten afgewikkeld voor de aanstelling van Jeroen Stomphorst als jeugdwerker in onze gemeente. Jeroen en zijn vrouw Dionne stellen zichzelf in het kerkblad dat dit weekend verschijnt alvast kort voor. We zijn heel blij en dankbaar dat we met Jeroen de eerste van onze vacatures voor kerkelijk werker hebben ingevuld. We heten niet alleen Jeroen maar ook Dionne hartelijk welkom, want ze willen graag samen in onze gemeente een plek innemen. Het vinden van geschikte woonruimte is daarvoor nog een uitdaging.

Na het gesprek op zaterdag 28 november tussen een aantal gemeenteleden uit het jeugdwerk en twee mogelijke kandidaten, hebben we met overtuiging de keus voor Jeroen gemaakt. Wel erg jammer dat corona voorlopig een belemmering is om elkaar live te ontmoeten. Jeroen zal op andere manieren natuurlijk snel met onze jongeren, het jeugdwerk, onze gemeente en Delft in het algemeen gaan kennismaken. Jeroen start al in de week van 4 januari. 

Op diezelfde dag was er een vervolggesprek met een sollicitant voor kerkelijk werker Kringen. Na intensief beraad hebben we besloten niet met deze kandidaat door te gaan. Van beide kanten hadden we op een andere uitkomst gehoopt. Dat betekent dat we dit onderdeel van de werving na de jaarwisseling weer verder oppakken.