Coronamaatregelen: aanpassing uitnodiging fysieke kerkdienst

Vanwege de recente Corona-ontwikkelingen zijn we genoodzaakt weer maatregelen te nemen die passen bij de huidige situatie. Gezien de huidige dynamiek daarvan kan dit op korte termijn nog weer verder aangescherpt moeten worden.

Voor dit moment zetten we in op een lager aantal bezoekers van de fysieke kerkdienst (max. 125 >12jr.) met behoud van de activiteiten tijdens en na de dienst. Crèche en Chrisclub zullen dus vooralsnog gecontinueerd worden en ook blijft er de mogelijkheid tot koffiedrinken na de dienst voor wie daar behoefte aan heeft.

Alle overige doordeweekse bijeenkomsten kunnen momenteel nog ongewijzigd doorgang vinden.

Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven zullen de maatregelen aangepast worden.

Namens het Corona-team,
Leo de Vries
Voorzitter Beheer IMK