Nieuwe corona-maatregelen

Fysieke kerkdienst afgelopen zondag
In geval van nieuwe corona-maatregelen worden deze meestal aan het begin van de week gecommuniceerd door de overheid. De uitwerking ervan voor o.a. kerken wordt dan de dagen erna meestal ook wel duidelijk.

Vorige week werden op een zaterdagavond strenge lock-downmaatregelen gemeld die daags erna direct van toepassing werden. Wij volgen de richtlijnen die voor kerken beschikbaar zijn. Het landelijk contactorgaan voor kerken (CIO) had niet tijdig genoeg advies voor kerken beschikbaar om toe te passen. Tegelijkertijd was het voor ons op zo korte termijn lastig om goed voorbereid de juiste keuze te maken én iedereen daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

Aanpassingen t/m vrijdag 14 januari
Voor de (kerst-)diensten van zaterdag 25 en zondag 26 december zal er voor maximaal 50 personen ruimte zijn om fysiek deel te nemen. Op zondag 2, 9 en 16 januari zal alleen online aan de kerkdienst deelgenomen kunnen worden.

Alle andere groepsgewijze bijeenkomsten in het kerkgebouw zullen tijdelijk opgeschort worden of online plaatsvinden.

Vervolg
Op vrijdag 14 januari worden de overheidsmaatregelen heroverwogen. Na aanpassing daarvan zullen we dit verwerken in de juiste toepassing ervan voor onze gemeente.

Vragen of opmerkingen?
Bij vragen of opmerkingen over het gevoerde corona-beleid, laat dit graag even weten.

Namens het team Corona IMK,
Leo de Vries
lcdevries@hotmail.com