Nieuws- en gemeenteberichten

Jaarplan en begroting 2019

God heeft zich in liefde aan ons verbonden, daarom verbinden wij ons aan elkaar! In ons jaarplan voor 2019 leest u hoe we dit jaar concreet aan deze visie willen werken. Vanuit het moderamen hebben alle commissievoorzitters met hun commissie een jaarplan voorbereid. Hoe verschillende de taakvelden onderling ook zijn, wat door alle plannen heenklinkt is de hartelijke wens om de gemeente te dienen en samen vorm te geven aan onze visie. Het jaarplandocument geeft de overkoepelende samenvatting van de jaarplannen, samen met onze begroting.

Abonneren op Voorpagina-feed