Nieuws- en gemeenteberichten

Zondagmiddag 21 januari 2018: Verband tussen doop en verbond?

Is er wel een verband tussen verbond en doop? Jezus legt zelf een verband tussen het heilig avondmaal en het verbond: “Deze beker… is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.” (Lukas 22,20). Bij de heilige doop lezen wij zo’n verband niet. Jezus legt een verband met het gaan volgen van Jezus als leerling: “…maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” (Matteüs 28,19). Waarom legt de Catechismus dan dat verband tussen verbond en doop?

Tijdelijk adres voor zr. Looyenga

Beste gemeenteleden,

Pasgeleden zorgde een kleine brand in haar huis ervoor dat zr. Looyenga voorlopig in een soort zorghotel moet wonen totdat haar woning weer geschikt is om in te wonen. Hier is het tijdelijke adres, voor wie een kaartje zou willen sturen:

Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk

Dorpstraat 3

2665 BG Bleiswijk

telefoon: 010-870999

 

Naar een gemeente van kringen

De kerkenraad heeft onlangs de principe-uitspraak gedaan, dat we binnen drie jaar zover willen zijn dat ieder lid van de gemeente aan een kring verbonden is. We willen dus van een gemeente met kringen veranderen in een gemeente van kringen. Een belangrijk besluit, wat gemeente-breed gevolgen zal hebben. In dit nieuwsbericht leest u meer over de achtergronden.

Verbinding met God en elkaar

Informatie - Start catechisatieseizoen 2017-2018

Beste allen,

Hierbij communiceer ik informatie over de start van de catechisatiebijeenkomsten, seizoen 2017-2018, zie de bijgevoegde bijlage. Omdat niet alle emailadressen van ouders/jongeren bekend zijn, wordt bijgaande informatie door mij ook via deze website gecommuniceerd. Mijn verzoek is om deze informatie onder elkaar te verspreiden zodat iedereen spoedig op de hoogte is.

Met groet, Nico Buchner

Abonneren op Voorpagina-feed