40 dagen next

Op deze pagina:
>> 40 dagen next: zo verwerken we de gemeente-brede gesprekken
>> Aanstelling van 2 kerkelijk werkers | voorstel en peiling
>> Bekijk de vlogs met toelichting, de hele gemeenteavond of lees de FAQ

>> Van dromen en delen naar durven en doen | 40 dagen next
>> Bekijk de terugblikken op de Visie 40-daagse van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert
>> Oogst 40-daagse


40 dagen next: zo verwerken we de gemeente-brede gesprekken

'Samen groeien in ontmoeting, met God en elkaar.' Dat is misschien wel de meest kernachtige samenvatting van de droom die we in de Visie 40-daagse hebben ontdekt. Met 40 dagen next hebben we een aantal voorstellen gedaan, hoe we die droom de komende jaren echt handen en voeten kunnen geven. 

We zijn dankbaar en blij met de deelname van veel gemeenteleden in de groeps- en kringgesprekken over 40 dagen next. Op dinsdag 16 juni hebben we als kerkenraad de oogst uit deze gesprekken besproken. Wat kunnen we opmaken uit ieders bijdrage, en uit de reacties die we langs andere weg hebben gekregen? Hoe gaan we verder met onze voorstellen, en hoe bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen na de zomer?

De balans opmakend, ervaren we draagvlak voor de lijn van 40 dagen next. Op het punt van tempo en invulling hebben we wel verschillende meningen beluisterd. De wijze van uitvoering luistert dus nauw. Neem even de tijd om onze verwerking en conclusies te lezen. 
Voor de werving en aanstelling van 2 kerkelijk werkers hebben we een (financiële) uitwerking gemaakt. Het uitgewerkte voorstel is hieronder opgenomen. De kerkenraad legt dit in een peiling aan de gemeente voor. Alle leden van de gemeente - jong en oud - kunnen aan de peiling meedoen. 


Terug naar begin


Aanstelling van 2 kerkelijk werkers | voorstel en peiling

Bij het bouwen en ontwikkelen van onze gemeente combineren we de kracht en betrokkenheid van vrijwilligers en professionals. We stellen voor dat we voor het nieuwe gemeenteteam op zoek gaan naar twee nieuwe betaalde kerkelijk werkers, die gerichte opleiding, ervaring, kennis en kunde hebben om onze gemeente te ondersteunen bij het groeien in ontmoeting, met aandacht voor de jongeren in de kerk. Het gaat om (beide M/V):

  • Kerkelijk werker Kringen & Ontmoeting
  • Jeugdwerker (met de nadruk op leeftijd 12+)

We gaan voor een omvang van 1,4 fte (voor beide functies samen) voor de duur van 3 jaar.
Het complete voorstel, inclusief financiële uitwerking, vind je hieronder. De kerkenraad legt dit in een peiling aan de gemeente voor. Alle leden van de gemeente - jong en oud - zijn welkom om aan de peiling mee te doen. Op basis van de reacties maken we een eindafweging.


Terug naar begin


Bekijk de vlogs met toelichting, de hele gemeenteavond of lees de FAQ 

Tijdens de online gemeenteavond op 29 april lieten we 5 vlogs met toelichting op de verschillende onderdelen zien. Klik hieronder om ze te bekijken. Of bekijk de hele avond terug.
Via de ‘live chat’ zijn vragen gesteld, ook hadden we vooraf vragen ontvangen. Aanvullend op de toelichting van die avond, bundelen we alle ontvangen vragen en voorzien die van een antwoord in een FAQ (‘Frequently Asked Questions’, d.w.z. veelgestelde vragen).Terug naar begin


Van dromen en delen naar durven en doen | 40 dagen next

Met veel gebed en gesprekken zijn we in de Visie 40-daagse op zoek gegaan naar Gods weg met onze gemeente. Als kerkenraad hebben we de rode draad uit de Visie 40-daagse besproken, samen met de aangepaste mission statement en voorstellen voor het vervolg. We hebben een aantal voorgenomen besluiten genomen, met als doel: dat we de komende jaren echt met onze droom voor onze gemeente aan de slag gaan. Klik hieronder voor een uitgebreide toelichting (pdf).


Terug naar begin


Bekijk de terugblikken op de Visie 40-daagse van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert

Met 40 dagen next bouwen we verder op de gesprekken en inzichten uit de Visie 40-daagse. Bekijk - ook ter voorbereiding op de gemeenteavond van 29 april en de gesprekken daarna - de terugblikken van Jeroen, Gert Jan, Agnes en Bert.
Terug naar begin


Oogst 40-daagse

Tijdens de slotdag van de Visie 40-daagse op zaterdag 8 februari hebben we met ongeveer 50 gemeenteleden stilgestaan bij de dromen, inzichten, ideeën en plannen voor onze gemeente. Hieronder kan je een kijkje nemen in de presentaties van de themateams, het jeugdspoor en het gebedsteam tijdens de slotdag. Je vindt daar ook de samenvatting van de gesprekstafels en kringgesprekken.

In de nieuwsbrief lees je een verslag van het gebedsteam over luisterend bidden in de 40-daagse. Zij ervoeren bevestiging, bemoediging, en geven ons aanwijzingen door. Lees het eens rustig door, en vooral: bedenk wat het jou persoonlijk te zeggen heeft.

Terug naar begin