DelftProject

In Delft en omstreken studeren en werken veel internationale studenten van over de hele wereld. Deze studenten zijn bezig met een bachelor-, master- of promotiestudie. Sommigen blijven na hun studie werken in Nederland.

Wat is DelftProject

Om deze studenten een thuis te bieden en met hen in contact te komen, is DelftProject opgestart. Het project is in eerste instantie gericht op het bieden van gastvrijheid, een thuis bieden aan ieder die dat nodig heeft. Naast alle sociale en gezellige activiteiten biedt DelftProject ook diepgang: activiteiten om levensvragen te bespreken en te leren van de beide dominees, van de Nederlanders en van elkaar.

Oorsprong

Het project gaat uit van de wens van de gemeente om meer missionair te zijn voor Delft en omstreken. Op een gemeentevergadering in oktober 2011 is besloten tot het opstarten van het DelftProject. We hebben een tweede predikant beroepen met de bedoeling dat beide predikanten voor de helft missionair predikant en voor de andere helft gemeentepredikant zullen zijn. Zo worden veel deuren geopend voor het missionaire werk in Delft.

Focus

Het DelftProject is in eerste instantie gericht op internationale studenten. Er worden veel activiteiten en programma’s georganiseerd om met hen in contact te komen. Op de langere termijn echter zal er ook aandacht komen voor Nederlandse studenten, de bewoners van de wijk waar de kerk staat, en Delftenaren in het algemeen.

Activiteiten en programma's

Naast het organiseren van de maandelijkse interculturele avonden en forum-avonden biedt DelftProject ook excursies en losse evenementen zoals BBQ’s en lunches. Studenten kunnen voor langere tijd verbonden worden aan gastgezinnen in de gemeente door het Feel@Home-programma. Als studenten eenmalig mee willen eten kunnen ze meedoen in het Eat&Meet-programma. Ook bieden we driemaal per week een middaggebed en pastorale zorg in het kerkgebouw vlak naast de campus.

Voor een totaal-overzicht van de programma’s en voor ervaringen van internationale studenten en andere verhalen verwijzen we u graag naar onze website en Facebook-pagina.

Contact

U kunt DelftProject vinden op www.delftproject.nl en www.facebook.com/delftproject.

Contact kunt u opnemen via e-mail (info@delftproject.nl) of door het aanspreken van dominee Hans-Jan Roosenbrand.