Erediensten

RaamElke zondag houden we in de ochtend een samenkomst. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, we heten u van harte welkom! In de agenda ziet u de actuele tijden van de diensten. Alle diensten worden gehouden in de Immanuelkerk.

Wat gebeurt er tijdens de diensten?

We komen samen om God te eren en naar zijn woord te luisteren. Tijdens de dienst zingen we veel liederen met verschillende begeleidingsinstrumenten. Vaak is dat het orgel, maar we hebben ook een blazers kwartet, verschillende muziekgroepen en een band. Alle liederen worden geprojecteerd via een beamer. Naast het zingen van liederen, bidden we samen, lezen we uit de Bijbel en houdt de voorganger een preek. De dienst duurt circa 5 kwartier.

Koffie

Na de ochtenddienst drinken we vaak samen koffie, want we komen ook naar de kerk om elkaar als gemeente te ontmoeten en bij te praten. Als er na de dienst geen koffie geschonken wordt zijn er altijd gemeenteleden die hun huis openstellen, een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.

Kinderen

Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten tijdens de dienst. Kijk onder Kinderen voor alle informatie hierover.

Meeluisteren

Alle diensten zijn live te luisteren via internet. We zenden uit via de Kerkomroep. Daar is ook een overzicht te vinden van opnames te vinden van recente diensten.

Engelse vertaling

De kerkdiensten worden live in het Engels vertaald. Voorafgaand aan de dienst kunt u hiervoor achter in de kerk een headset ophalen.