Nieuws- en gemeenteberichten

Online Pulse Event - Coronacrisis, een nieuwe impuls voor de kerk?

De coronacrisis heeft de kerken stilgezet. Hoe vormen we nog een gemeenschap nu de samenkomsten zijn weggevallen? Heb ik de kerk wel nodig om te geloven? Biedt de coronacrisis misschien nieuwe kansen?

Die vragen komen zondagavond 27 september aan bod tijdens de eerste digitale versie van Pulse Events. Met prikkelende stellingen, online discussies en filmpjes belooft het opnieuw een inspirerende avond te worden.

De link voor de livestream: www.tiny.cc/pulseeventsdelft

Kerkdienst 20 september via Youtube en Kerkomroep

In de kerkdienst van zondag 20 september vervolgen we de serie preken over het bijbelboek Numeri. Het gaat over Numeri 11. Daarmee zijn we in het tweede deel van het bijbelboek terechtgekomen - een moeilijke geschiedenis vanwege het vele geklaag van het volk Israël. Het thema is: 'Vlees of Geest?' De dienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via YouTube en Kerkomroep.

Abonneren op Voorpagina-feed