Iedereen doet mee!

In de afgelopen week maakten we kennis met een aantal nieuwe gemeenteleden. Het is mooi om te zien hoe de afgelopen anderhalf jaar niet alleen heeft geleid tot afscheid en vervreemding, maar ook tot nieuwe zin en keuzes van mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verbinden aan onze gemeente. Ook op andere manieren zien en zagen we bijzondere dingen gebeuren. 
 
Happie-toer
Afgelopen zondagavond gingen jongeren van de jeugdkring op Happie-toer langs verschillende gemeenteleden. Het was een gezellige tocht door Delft met lekker eten en bijzondere ontmoetingen van jongeren met studenten, gezinnen èn ouderen waar in sommige huizen en kasten nog lang over werd nagepraat! Namens alle jongeren die hieraan meededen: hartelijk bedankt!
 
Alpha Cursus
Zowel de Alpha Cursus die door leden van de Immanuelkerk wordt georganiseerd, als de student-Alpha melden ook bijzondere ervaringen. Aan de hand van belangrijke levensvragen en onderwerpen die te maken hebben met de kern van het christelijk geloof zijn gemeenteleden en gasten deze weken met elkaar en met sprekers in gesprek. Dat leidt steeds weer tot bijzondere, vaak persoonlijke en soms kwetsbare ontmoetingen. Dank aan iedereen die deze avonden – bijvoorbeeld door zo heerlijk te koken – mede mogelijk maakt. Blijven jullie God danken en bidden om het werk van zijn Geest in de harten van mensen?
 
Seniorenochtend
Komende woensdagochtend is er voor het eerst sinds de uitbraak van het Coronavirus weer een seniorenochtend in de kerk. Op de ochtend praten we, aan de hand van de lofzang van Simeon, met elkaar door over het thema ‘vrede’: wat betekende dat in het leven van de oude Simeon? Waar en hoe ervaren wij dat in ons leven? En wat doen we met gevoelens van onvrede, hoe kunnen wij elkaar helpen om het pad van de vrede in ons leven te (her)vinden?
 
Studenten: open kringavond met IMK
Op donderdag 28 oktober is er een open kring avond van de VGSD in de kerk. Ook gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De avond wordt ingeleid door Nico Hardebol, lid van ICF en aan de TU Delft gepromoveerd als geoloog. We vervolgen het gesprek dat we eerder met studenten voerden n.a.v. de video’s van Rhett & Link. Beide YouTubers vertellen openhartig het verhaal van hun eigen ‘spiritual deconstruction’ (ont-kering). Daar komen belangrijke onderwerpen aan de orde, die de moeite waard zijn om samen over door te praten: wat als je zelf vergelijkbare vragen hebt of als je iets vergelijkbaars meemaakt? En wat doe jij als je te maken hebt met serieuze geloofstwijfels? 
 
LHBT+ in de kerk
Komende zondagavond gaan jongeren en jeugdkringleiders in gesprek over een actueel, kwetsbaar en belangrijk thema: lhbt+ in de kerk. Het is best een ingewikkeld onderwerp, maar omdat het altijd over mensen gaat, en natuurlijk ook over broers en zussen in de Immanuelkerk (over ‘ons’ dus) vinden we het belangrijk om elkaar rond de thema’s gender en geaardheid te spreken en te ontmoeten. Op de avond zijn verschillende gasten van binnen en buiten de Immanuelkerk die zelf lhbt-er zijn en op verschillende manieren verbonden zijn met God en met de kerk: wie zijn zij, en wat is hun verhaal? 
 
Brief aan jouw kring
Tot slot, in de afgelopen week hebben alle kringen via hun kringleiders een brief ontvangen van de kerkenraad met daarin een aantal vragen aan jullie kring. Heb je de brief niet ontvangen, laat het ons dan weten – je ontvangt de brief dan alsnog. Zouden jullie de vragen willen bespreken en de antwoorden terug willen koppelen aan de kerkenraad?
 
In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen 
 
Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481
Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279 
 
*
 
Sinds de komst van Jeroen in januari vormen Hans-Jan en Jeroen samen het gemeenteteam. Via nieuwsberichten die op deze site verschijnen zullen we regelmatig een update geven over ons werk, vertellen we wat je kunt verwachten of vragen we je om met ons mee te denken en te doen. Eerdere nieuwsberichten en bijlagen kan je hieronder terugvinden.
 
De data van de Avondmaalszondagen 2021-2022 zijn: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2 jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni. Wil je als kring hulp bij het organiseren van een huiskringviering op een van deze avondmaalszondagen, laat het ons dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op die zondagmiddag of zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd houdt (lunch of diner), in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.  
 
Open kerk en podcast. Iedere woensdag werken Hans-Jan en Jeroen samen in de kerk. Op woensdagmorgen is de kerk open en ben je van harte welkom om de dag met ons te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en ik maken ook geregeld een podcast over verschillende onderwerpen die ons bezighouden. Wil je op de hoogte blijven en meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast whatsappgroep: https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk