Het gemeenteteam: vakantietijd. Lees en bid je mee?

In de kerkdienst van afgelopen zondag vertelde Johan de Gelder over onze ontwikkeling naar een gemeente van kringen. Hierover willen we graag na de vakantie verder met jullie in gesprek op zondagmiddag 12 september, van 15.30 tot 17.30 uur in de kerk. Deze uitnodiging geldt voor iedereen die betrokken is of dat wil zijn bij kringen. Wil je in de aanloop naar deze bijeenkomst ook om je heen kijken of je mensen op je kring of daarbuiten kent met de kwaliteiten en gaven om kringleider te worden? Neem die persoon dan ook mee de 12e!

Bidden 
Welke gebedspunten neem jij mee de vakantieperiode in? Wij vragen je om in ieder geval te bidden voor de gemeente, voor meer onderlinge verbondenheid met God en met elkaar. Voor ons, dat God ons de kracht en het geloof geeft om ons werk te doen in de gemeente. Maar ook voor jezelf: bid of God je duidelijk wil maken of Hij je roept als kringleider en je wellicht ook bereid wil maken. 

Bijbellezen
We roepen je ook op om de komende periode veel en aandachtig bijbel te lezen. Bidden en Bijbellezen zijn belangrijke manieren waarop God tot ons spreekt. Als je vakantie hebt, of je merkt dat het leven wat rustiger wordt, oefen je dan om trouw de bijbel te pakken en verwachtingsvol daaruit te lezen. Hoe leer je God kennen? Wat ontdek je over jezelf? Wat zegt God over de kerk, zijn lichaam, onze gemeenschap in Delft? 

Andere leestips
Als je in de vakantie nog meer wilt lezen, kunnen we je de volgende boeken aanraden. Ze hebben allemaal te maken met onderwerpen die actueel zijn, of het volgend seizoen op gespreksavonden of in preken aan de orde komen. Arend Smit maakt van de eerste twee boeken een handige samenvatting, waardoor het nog makkelijker wordt om er een of meerdere kringavonden aan te wijden. De samenvatting is elders op deze site terug te vinden.

  • Tom Wright, God en de pandemie (2020). Een theologische reflectie op het coronavirus. Een belangrijk en actueel onderwerp dat zich goed leent voor bespreking op kring. 
  • Kees de Ruijter, De hemel op aarde (2021). Een boek dat geschreven is om op een opbouwende manier in gesprek te komen over liturgie. Er staan ook gespreksvragen in. De schrijver was een van de gastsprekers tijdens de visie 40 daagse van begin 2020 in Delft.
  • Martijn Horsman en Rikko Voorberg, De manipulator (2014). Bij de prekenserie van komend najaar over het leven van aartsvader Jakob. 
  • Tomas Halik, Raak de wonden aan (2018). Een - volgens ons - belangrijke en diep-geestelijke bezinning op het lijden van Christus naar aanleiding van de woorden van Jezus aan de apostel Tomas: ‘Raak mijn wonden aan’. Halik vraagt gelovigen om christen- en kerkzijn opnieuw te doordenken vanuit de ervaring van kwetsbaarheid. 
  • Mike Breen, Een Cultuur van Discipelschap (2013). Een heel inspirerend en vooral ook concreet en praktisch boek over hoe we elkaar kunnen helpen om als discipelen van Jezus te leven.

We wensen je een goede vakantietijd!

In Jezus verbonden, 

Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481
Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279