Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt iedere maand gevierd. We vieren het Heilig Avondmaal gaande.

Data in 2022 en 2023:

 • 21 augustus 2022
 • 25 septenber 2022
 • 23 oktober 2022
 • 27 november 2022
 • 1 januari 2023
 • 29 januari 2023
 • 26 februari 2023
 • 2 april 2023
 • 23 april 2023
 • 28 mei 2023
 • 25 juni 2023
 • 27 augustus 2023

Onze Heer Jezus Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld voor allen die Hem in geloof volgen. Daarom vieren de belijdende leden van deze gemeente het heilig avondmaal. Kinderen, jongeren en gasten, die nog niet publiek hun geloof hebben beleden, ontvangen bij de viering een zegen als zij dat willen.

Van gasten die met ons mee willen vieren, verwachten wij dat zij in geloof Jezus volgen en in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot de viering van het sacrament. We stellen het op prijs als gasten zich voorafgaand aan de dienst even komen melden bij de kerkenraad.

Wie geen christen is en vragen heeft over het feit dat het heilig avondmaal in onze gemeente alleen voor christenen openstaat, kan hierover nadere uitleg krijgen bij de predikanten en de ouderlingen van de gemeente.

Leden van de gemeente, die elders heilig avondmaal willen vieren en daarvoor een getuigenis van de kerkenraad nodig heeft, kan een dergelijk bewijs bij de wijkouderling opvragen.