Heilig Avondmaal

22et Heilig Avondmaal wordt iedere maand gevierd, op zondagen in de ochtenddienst. We vieren het Heilig Avondmaal gaande.

Data in 2020:

 • 19 januari 2020
 • 16 februari 2020
 • 22 maart 2020
 • 19 april 2020
 • 10 mei 2020
 • 31 mei 2020
 • 12 juli 2020
 • 6 september 2020
 • 11 oktober 2020
 • 22 november 2020
 • 13 december 2020

Onze Heer Jezus Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld voor allen die Hem in geloof volgen. Daarom vieren de belijdende leden van deze gemeente het heilig avondmaal. Kinderen, jongeren en gasten, die nog niet publiek hun geloof hebben beleden, ontvangen bij de viering een zegen als zij dat willen.

Van gasten die met ons mee willen vieren, verwachten wij dat zij in geloof Jezus volgen en in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot de viering van het sacrament. We stellen het op prijs als gasten zich voorafgaand aan de dienst even komen melden bij de kerkenraad.

Wie geen christen is en vragen heeft over het feit dat het heilig avondmaal in onze gemeente alleen voor christenen openstaat, kan hierover nadere uitleg krijgen bij de predikanten en de ouderlingen van de gemeente.

Leden van de gemeente, die elders heilig avondmaal willen vieren en daarvoor een getuigenis van de kerkenraad nodig heeft, kan een dergelijk bewijs bij de wijkouderling opvragen.