Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt iedere maand gevierd, op zondagen in de ochtenddienst. We vieren het Heilig Avondmaal gaande.

Data 2018 en 2019:

 • 9 december 2018
 • 13 januari 2019
 • 10 februari 2019
 • 10 maart 2019
 • 14 april 2019
 • 12 mei 2019
 • 9 juni 2019
 • 14 juli 2019
 • 25 augustus 2019
 • 29 september 2019
 • 10 november 2019

Onze Heer Jezus Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld voor allen die Hem in geloof volgen. Daarom vieren de belijdende leden van deze gemeente het heilig avondmaal. Kinderen, jongeren en gasten, die nog niet publiek hun geloof hebben beleden, ontvangen bij de viering een zegen als zij dat willen.

Van gasten die met ons mee willen vieren, verwachten wij dat zij in geloof Jezus volgen en in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot de viering van het sacrament. We stellen het op prijs als gasten zich voorafgaand aan de dienst even komen melden bij de kerkenraad.

Wie geen christen is en vragen heeft over het feit dat het heilig avondmaal in onze gemeente alleen voor christenen openstaat, kan hierover nadere uitleg krijgen bij de predikanten en de ouderlingen van de gemeente.

Leden van de gemeente, die elders heilig avondmaal willen vieren en daarvoor een getuigenis van de kerkenraad nodig heeft, kan een dergelijk bewijs bij de wijkouderling opvragen.