Heilig Avondmaal

22et Heilig Avondmaal wordt iedere maand gevierd, op zondagen in de ochtenddienst. We vieren het Heilig Avondmaal gaande.

Data in 2021:

  • 10 januari 2021
  • 7 maart 2021
  • 4 april 2021
  • 23 mei 2021
  • 27 juni 2021
  • 18 juli 2021
  • 29 augustus 2021
  • 3 oktober 2021
  • 31 oktober 2021
  • 28 november 2021

Onze Heer Jezus Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld voor allen die Hem in geloof volgen. Daarom vieren de belijdende leden van deze gemeente het heilig avondmaal. Kinderen, jongeren en gasten, die nog niet publiek hun geloof hebben beleden, ontvangen bij de viering een zegen als zij dat willen.

Van gasten die met ons mee willen vieren, verwachten wij dat zij in geloof Jezus volgen en in hun eigen gemeente toegelaten zijn tot de viering van het sacrament. We stellen het op prijs als gasten zich voorafgaand aan de dienst even komen melden bij de kerkenraad.

Wie geen christen is en vragen heeft over het feit dat het heilig avondmaal in onze gemeente alleen voor christenen openstaat, kan hierover nadere uitleg krijgen bij de predikanten en de ouderlingen van de gemeente.

Leden van de gemeente, die elders heilig avondmaal willen vieren en daarvoor een getuigenis van de kerkenraad nodig heeft, kan een dergelijk bewijs bij de wijkouderling opvragen.