Jeugd vanaf 12 jaar

Jeugdkring vindt plaats op zondagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur, voor de jeugd vanaf de 2e klas.
De Jeugdkring is de samenvoeging van wat voorheen catechisatie en jeugdverenging was.   
Voor het nieuwe seizoen hebben we geprobeerd rekening te houden met de vakanties en met een ritme van 1x in de maand niet en 3x wel. Het rooster van dit seizoen is te vinden in de bijlage.

Onder het nieuwe seizoen staan drie pijlers.
Verbinding met elkaar, verdieping van geloof en actualiteiten. 

Iedere maand is er een activiteit (rood in het rooster) waarbij de ene activiteit vooral ontspannen is en de andere ook inhoud mee geeft, maar bovenal verbinding. Juist na het achterliggende corona seizoen verlangen we naar meer verbinding tussen onze jongeren. Verder vinden we het belangrijk om in het jeugdwerk de Bijbelse en kerkellijke kennis van de jongeren te vergroten en deze toepasbaar en relevant maken in alledaagse thema's in hun leven en de maatschappij.

Voor vragen, ideeën, aanmeldingen, etc. kan je onze jongerenwerker benaderen.
Jeroen Stomphorst: jeroen@gkvdelft.nl / 0620258279

 

 

Publieke bijlagen: