Kringen

Waarom kringen?

Verbinding is een speerpunt binnen onze gemeente. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten, bemoedigen en met elkaar in gesprek te zijn. Binnen een onderling verbonden gemeente kunnen pastoraat en diaconaat volop bloeien. Zeker binnen onze grote gemeente is dat ook een uitdaging. De klassieke gereformeerde organisatie waarin pastoraat en diaconaat van de kerkenraad komen, staat onder druk zowel door de grootte en de diversiteit van de gemeente. De huidige tijd vraagt om meer onderlinge zorg. Kringen kunnen een belangrijk middel zijn om dit vorm te geven. Daarom heeft de kerkenraad besloten toe te willen groeien naar een gemeente van kringen.

Wat is een kring?

Een kring is een kleine leefgemeenschap (ongeveer 8-15 personen) binnen de gemeente, bestaande uit gemeenteleden die elkaar (leren) kennen en met elkaar meeleven, met als doel:

•             Het beleven van het geloof en daarin groeien (door Bijbelstudie en gebed)

•             Zorg dragen voor / omzien naar elkaar

Kringleden

Actief lid zijn van een kring wordt de nieuwe standaard. Dit wordt zowel naar nieuwe als bestaande gemeenteleden gecommuniceerd: er wordt van je verwacht dat je actief aan een kring deelneemt. Toch zijn er redenen om niet actief aan een kring deel te nemen. Misschien bestaat er behoefte aan een kringpauze, of is er sprake van een (over)volle agenda met andere (gemeente)activiteiten, of zijn er (fysieke) beperkingen, of nog een andere reden. Maar actief kringlid zijn wordt als belangrijk gezien, voor jezelf en in relatie tot de ander.

Gemeenteleden die aangeven niet actief aan een kring deel te kunnen of willen nemen, zullen op den duur wel aan een kring verbonden worden. Dit betekent dat die kring vanaf dat moment zo nu en dan contact zal zoeken om te horen wat zij kan betekenen.

Kringleider

De kringleiders zorgen dat er binnen de kring aandacht is voor de twee doelen van de kring. Meer dan andere kringleden bekwamen zij zich in het leiden van een kring (middels toerusting en coaching), bidden ze voor de kringleden, coördineren ze de taken en verzorgen ze de communicatie met het wijkteam en de commissie kringen.

Commissie Kringen

De commissie kringen is verantwoordelijk voor de organisatie en toerusting van de kringen. Zij werven kringleiders, begeleiden het proces van vormen, lopen en afsluiten van kringen, houden overzicht over wie in welke kring zit en voegen (nieuwe) gemeenteleden in. Daarnaast organiseren ze trainingen, rusten ze kringleiders toe, dragen ze de visie op kringen uit naar de gemeente, de kringleiders en de kerkenraad en leveren ze voorstudiemateriaal voor de kringavonden aan.

Wijkteam

Kringen worden in principe wijk-gebonden en komen onder de verantwoordelijkheid van een wijkteam te vallen. Dit zorgt ervoor dat de kringleden ook verbonden zijn aan de wijkteams.