Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Welkom in het land van het Avondmaal!
Het eerste dat de Israëlieten doen in het beloofde land onder leiding van Jozua is Pesach vieren. Dat wil zeggen, nadat iedereen is besneden. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. Wat zegt deze geschiedenis ons, nu wij vandaag het Avondmaal vieren?

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 65:1 en 2
Gebed
Lied 358:1-4
Gebed
Bijbellezing: Jozua 5,2-12
Preek
Alles wat adem heeft, love de Here
Wees mijn brood en mijn beker
Viering Heilig Avondmaal
Luisterlied (cantorij): Lied van verlangen
Voorbeden
Collecten
Wij kiezen voor de vrijheid
Zegen

 

Datum: 
zondag, 24 september, 2017 - 10:00